III Przegląd Teatrów „W świecie niepełności” w Kodniu 25.04.2019

5 kwietnia wzięliśmy udział w III Przeglądzie Teatrów „W świecie niepełności”, którego organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Kodniu.

Nasi uczestnicy zaprezentowali pantomimę pt. „Kwiaty”opowiadającą o tym, jak często w życiu codziennym osoby z niepełnosprawnością doświadczają niezrozumienia, braku akceptacji przez innych, mimo, że mają w sobie piękno, które warto odkrywać. Po występach udaliśmy się na spacer do Kalwarii Kodeńskiej.

Śniadanie Wielkanocne w ŚDS w Międzylesiu 17.04.2019

Dnia 17.04.2019 r. w Naszym Domu odbyło się uroczyste śniadanie wielkanocne. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście będący przedstawicielami władz gminy, pracownicy GOPS w Tucznej oraz osoby samotne z naszej gminy.
Uroczystość otworzyła Kierownik ŚDS w Międzylesiu – p. Mon
ika Czubla, która powitała wszystkich i złożyła świąteczne życzenia. Następnie Uczestnicy zaprezentowali krótką inscenizację słowno-muzyczną o tematyce religijnej, po której wszyscy zasiedliśmy do wielkanocnego stołu.
Śniadanie przebiegło
nam w rodzinnej atmosferze, pełnej życzliwości, serdeczności i radości.

Życzymy wszystkim zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych oraz mokrego śmigusa- dyngusa.

VI Powiatowy Przegląd Tradycji Wielkanocnych w Sosnówce 07.04.2019

7 kwietnia uczestniczyliśmy w VI Powiatowym Przeglądzie Tradycji Wielkanocnych w Sosnówce. Do Sosnówki zjechali twórcy ludowi, koła gospodyń wiejskich, zespoły śpiewacze i stowarzyszenia z powiatu bialskiego. Nie zabrakło tam również nas- ŚDS z Międzylesia. Przystąpiliśmy do konkursu na palmę wielkanocną. Konkurencja była duża i niestety nasza palma nie zajęła zaszczytnego miejsca, ale…wyszła nam pięknie!

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W GMINIE TUCZNA

Gmina Tuczna realizuje projekt pn. „Poprawa dostępności infrastruktury społecznej w Gminie Tuczna”, który dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych).

Wartość całkowita projektu to 416 917,32 zł.

Kwota dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych i nie przekroczy kwoty: 354 379,70 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy Tuczna w zakresie opieki i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością umysłową poprzez stworzenie infrastruktury niezbędnej do jej świadczenia.