Nasza Oferta

Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzylesiu to dzienny ośrodek wsparcia o charakterze terapeutycznym, przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością umysłową. Do najważniejszych zadań ośrodka jest podnoszenie jakości życia uczestników i zapewnienie im wsparcia poprzez podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej. Wsparcie dotyczy także pomocy w kontaktach społecznych, załatwianiu spraw poza ośrodkiem, podtrzymywaniu relacji z rodziną i przyjaciółmi, nauce: gospodarowania pieniędzmi, aktywnego spędzania wolnego czasu i motywowaniu do pracy.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzylesiu przeznaczony jest dla 30 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:

 • osób przewlekle psychicznie chorych (typ A)

 • osób z upośledzeniem umysłowym (typ B)

 • osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C).

Dzięki indywidualnym oraz zespołowym treningom samoobsługi oraz umiejętności społecznych uczestnicy uczą się, rozwijają lub podtrzymują umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Działania te obejmują w szczególności:

 • Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów;

 • Trening funkcjonowania w życiu codziennym, w tym trening kulinarny, umiejętności praktycznych, nauki higieny, dbałości o wygląd zewnętrzny, gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, podczas którego uczestnicy mogą rozwijać indywidualne zdolności i zainteresowania, ucząc się przy tym zaradności i samodzielności;
 • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;
 • Terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,
 • Poradnictwo psychologiczne,
 • Konsultacje psychiatryczne,
 • Opiekę pielęgniarską,
 • Poradnictwo socjalne.

Poradnictwo socjalne prowadzone jest przez pracownika zatrudnionego w ŚDS w Międzylesiu. Do zadań pracownika socjalnego należy :

– przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

– przyznawanie różnych form pomocy,

– utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem rodzinnym uczestników,

– praca socjalna.

Placówka zatrudnia kadrę wyróżniającą się odpowiednimi predyspozycjami do pracy z osobami niepełnosprawnymi, są to głównie młode osoby z wykształceniem wyższym, które systematycznie podwyższają swoje kwalifikacje na szkoleniach, warsztatach oraz kursach. Zajęcia terapeutyczne w ŚDS prowadzone są przez instruktorów terapii, psychologa oraz pielęgniarkę w odpowiednio przydzielonych pracowniach.

Uczestnicy mają do dyspozycji pięć pracowni terapeutycznych:

 • kulinarna i gospodarstwa domowego,

 • ceramiczna,

 • rękodzieła,

 • terapii ruchem,

 • multimedialna.

W ośrodku znajduje się również pokój wyciszeń, w którym lekarz psychiatra, psycholog oraz pielęgniarka służą podopiecznym pomocą medyczną i psychologiczną, a także, gdzie każdy uczestnik może poczytać, porozmawiać albo po prostu odpocząć. W budynku ŚDS funkcjonuje ponadto stołówka oraz przestronna świetlica z kompletem wypoczynkowym, w której można oglądać telewizję, filmy wideo i urządzać różnego rodzaju imprezy okolicznościowe dla uczestników oraz ich gości. Placówka posiada piękny, duży ogród, z którego uczestnicy chętnie korzystają w okresie wiosenno – letnim.

Zdobywając umiejętności potrzebne w codziennym życiu i rozwijając zainteresowania uczestnicy podnosząc własną wartość i spędzają miło czas.

W ramach zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy organizujemy także imprezy integracyjne o różnej tematyce, na które zapraszamy zaprzyjaźnione ośrodki, rodziny uczestników, czy okolicznych mieszkańców. Wielką popularnością cieszą się wycieczki krajoznawcze po Polsce organizowane dla uczestników oraz wyjazdy o charakterze kulturalnym (np. kino, teatr). Uczestnicy ośrodka biorą udział w licznych imprezach, spotkaniach, zabawach i konkursach organizowanych zarówno przez naszą placówkę jak i inne instytucje, z którymi ŚDS współpracuje. Organizujemy dyskoteki, zabawy taneczne, grille, imprezy okolicznościowe (na przykład: imieniny uczestników, Wigilia, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Kobiet, Walentynki, Andrzejki). Ośrodek zapewnia ponadto uczestnikom dojazd na zajęcia, ciepły posiłek, możliwość korzystania z pryszniców oraz pralni.

Na chwilę obecną dysponujemy 30 miejscami. Nasz ośrodek czynny jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Total Views: 4955 ,