POPRAWA DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W GMINIE TUCZNA

Gmina Tuczna realizuje projekt pn. „Poprawa dostępności infrastruktury społecznej w Gminie Tuczna”, który dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych).

Wartość całkowita projektu to 416 917,32 zł.

Kwota dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych i nie przekroczy kwoty: 354 379,70 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy Tuczna w zakresie opieki i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością umysłową poprzez stworzenie infrastruktury niezbędnej do jej świadczenia.

Total Views: 774 ,