Spotkanie opłatkowe w Środowiskowym Domu Samopomocy 20.12.2018r.

W dniu 20.12.2018 r. w naszym ośrodku odbyło się spotkanie opłatkowe, na które zaproszono rodziców i opiekunów uczestników ŚDS, osoby samotne z naszej gminy oraz przedstawicieli władz gminnych i pracowników GOPS w Tucznej.

Na wstępie Pani Kierownik domu przywitała przybyłych gości oraz zaprosiła wszystkim na przedstawienie jasełkowe w wykonaniu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Następnie było wzajemne łamanie się świątecznym opłatkiem, w trakcie którego składaliśmy sobie nawzajem życzenia świąteczne. Podczas spotkania serwowano potrawy wigilijne przygotowane w ramach zajęć kulinarnych.

Wspólne śpiewanie kolęd, życzenia i radosny nastrój towarzyszyły wszystkim uczestnikom spotkania.

Total Views: 1132 ,