Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzylesiu

Dnia 11.05.2014. odbyło się u nas Uroczyste Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy. Swoją obecnością zaszczycili nas: Elżbieta Seredyn, Artur Nitek, Tadeusz Łazowski, Jan Bajkowski, Przemysław Litwiniuk, Mariusz Kiczyński, Halina Mincewicz, Jan Kurowski oraz Wójt Gminy Tuczna- Zygmunt Litwiniuk i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej- Małgorzata Zińczuk.
Część oficjalną rozpoczęliśmy montażem słowno- muzycznym. Następnie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. Ks. proboszcz Henryk Szustek oraz ks. dziekan Jan Dmitruk dokonali poświęcenia naszego ośrodka. Dalsza część uroczystości to występy muzyczne, w których udział wzięli: dzieci z Przedszkola w Tucznej, młodzi ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy Dużej i Tucznej, Zespół Ludowy Bokinczanka i Tęcza, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tuczna „Razem”, Stowarzyszenie „Naszym Dzieciom”, dzieci ze Świetlicy Środowiskowej „Salka Krasnalka” oraz my – uczestnicy ŚDS w Międzylesiu.
W trakcie festynu przygotowane były dla dzieci liczne atrakcje, takie jak: gry i zabawy z animatorem kultury, malowanie twarzy, pokaz baniek mydlanych oraz zwiedzanie wozu strażackiego. Lokalni artyści mieli możliwość zaprezentowania swoich prac. Dla wszystkich przybyłych osób przygotowano poczęstunek- bigos i kiełbaski na gorąco.