Poradnictwo Psychologiczne

           W Środowiskowym Domu Samopomocy w Międzylesiu zapewniamy pomoc psychologiczną w formie poradnictwa psychologicznego indywidualnego i grupowego.

          Poradnictwo psychologiczne indywidualne to rozmowy wspierające, motywujące, terapeutyczne oraz konsultacje i porady. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy mają możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej w sytuacji trudności emocjonalnych, kryzysów, konfliktów oraz problemów. Zaś poradnictwo psychologiczne grupowe realizowane jest w postaci zajęć grupowych. Powyższe zajęcia maja charakter psychoedukacyjny i profilaktyczny, realizowane są w formie warsztatowej. Celem zajęć grupowych jest rozwój osobisty uczestników oraz ich poprawa adaptacji społecznej. Na zajęciach nabywają oni m.in. umiejętności współdziałania w grupie, różnicowania emocji, konstruktywnego komunikowania się, asertywności oraz umiejętności gospodarowania własnym czasem. Ponadto uczestnicy rozwijają samoświadomość, budują poczucie własnej wartości, uczą się empatii i otwartości do drugiego człowieka. Dodatkowo w ramach poradnictwa psychologicznego indywidualnego realizowane są zajęcia wyrównawcze dla osób, u których umiejętności typowo szkolne są na niskim poziomie.

Total Views: 4876 ,