Warsztaty Muzyczno-Teatralne

  Warsztaty muzyczno- teatralne to zajęcia, w czasie których uczestnicy mogą wyzwolić swój potencjał twórczy, energię oraz cieszyć się muzyką na różne sposoby. Muzyka pobudza wyobraźnię i wpływa korzystnie na stan psychiczny, ma zdolność wzbudzania emocji oraz zaspokaja potrzebę ekspresji. Pobudza potrzeby estetyczne i poznawcze uczestników. Muzykoterapia daje poczucie bycia w przyjaznym otoczeniu, staje się bodźcem do wyrażania uczuć, jest też sposobem uczenia się nowych zachowań. Zajęcia na warsztatach muzyczno – teatralnych pomagają w radzeniu sobie ze stresem i tremą, ułatwiają przełamywanie barier i osobistych ograniczeń. Uczestnicy chętnie biorą udział w zabawach ruchowych, tańczą, śpiewają oraz wystukują rytm na instrumentach.

  Warsztaty muzyczno – teatralne cieszą się w naszym Ośrodku dużym powodzeniem. W myśl zasady, że muzyka łagodzi obyczaje, uczestnicy chętnie biorą udział we wszystkich formach zajęć prowadzonych przez tą pracownię. Są to: zajęcia ruchowe przy muzyce, gra na instrumentach, relaksacja, zajęcia teatralne.

  Muzyka pobudza wyobraźnię uczestników, wpływa korzystnie na ich psychikę, wzbudza pozytywne emocje. Jest doskonałym środkiem walki ze stresem i monotonią codziennego życia. Zajęcia w pracowni muzycznej pozwalają też udoskonalać umiejętności aktorskie, które mają swoje odzwierciedlenie w okolicznościowych przedstawieniach w Ośrodku oraz rozmaitych przeglądach twórczości artystycznej. Udział w zajęciach pozwala zmniejszyć napięcie psychiczne, poprawia sprawność psychofizyczną i samopoczucie, rozwija zainteresowania i umiejętności.

DSCF4639

Total Views: 3993 ,