Jak zostać uczestnikiem

   Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzylesiu mogą zostać osoby, które ukończyły 18 rok życia i zamieszkują teren Gminy Tuczna/Sławatycze. Z zajęć w naszej placówce korzystać mogą osoby dorosłe z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością umysłową. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy są przyjmowane na podstawie decyzji administracyjnej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej w oparciu o następujące dokumenty:

  1. Wniosek o skierowanie do ŚDS.

  2. Zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa.

  3. Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu.

  4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli osoba posiada).

Wszystkie wymienione dokumenty należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej Tuczna, Sławatycze.

Osoby zainteresowane uczęszczaniem do ŚDS w Międzylesiu prosimy o kontakt z naszą placówką lub Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej /Tuczna, Sławatycze/.

    • Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzylesiu tel. 602 680 474 

 

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej tel. (83) 377 10 01

 

 

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławatyczach tel. (83) 378 33 63

 

Total Views: 1695 ,