Formy terapii

Pracownia kulinarna i gospodarstwa domowego.
Pracownia artystyczna
Pracownia ceramiczna
Pracownia terapii ruchem
Warsztaty muzyczno – teatralne
Warsztaty multimedialne
Poradnictwo psychologiczne
Opieka pielęgniarska

Total Views: 740 ,