O Nas

ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzylesiu powołany został z dniem 01.12.2013r. Jest ośrodkiem wsparcia prowadzonym w formie placówki dziennego pobytu i skierowanym do osób z zaburzeniami psychicznymi. Ze względu na specyfikę tej jednostki oraz konieczność zapewnienia kompleksowych usług z zakresu pomocy społecznej Urząd Gminy Tuczna postanowił zlokalizować Środowiskowy Dom Samopomocy w budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu. Obecna lokalizacja zapewnia nie tylko właściwy metraż, ale także odpowiednie otoczenie oraz łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Podstawowym celem działalności Domu jest stworzenie osobom, które z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego oraz innych przewlekłych zaburzeń czynności psychicznych mają trudności w codziennym funkcjonowaniu, systemu wsparcia społecznego poprzez zaspokojenie ich potrzeb bytowych, edukacyjnych i społecznych ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

 

Total Views: 898 ,