Audycja w Radio Lublin

Serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce Czyżewskiej- Jacquemet za wspaniałą audycje w Radio Lublin o naszym Środowiskowym Domu Samopomocy w Międzylesiu pt. ” Wszystkie drogi prowadzą do szkoły „.
Poniżej zamieszczamy link na którym można odsłuchać wywiadu z uczestnikami i pracownikami niniejszej placówki.
Serdecznie zapraszamy 
 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fradio.lublin.pl%2F2022%2F06%2Fna-wlasne-uszy-wieczor-z-reportazem-sroda-149%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Q6hoRxmW0AvgCbfDf8YueN3EepQu9WWK_AEgrwY2ye8dTMok-PPsYZ7I&h=AT2GaKx8jtN-aTIshFKLHQA_DnuFn7MH4wc66elpuprsr0zWqPkV9aPGIoKiHPvft80LmNk3ykwP4WeUYzaSbiHJj2sS259-DvmG81E1OtNAacTKWVpKw22SLG9F56WwgzZl8LvX6EniD4tVtw95&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3B4y2wsg7EZSYh8A3BF7qt9a9OPCe5U-ZnlMkMp5hGpHiMQQTyxgchiB6OZrxixBPACOID6c2oDwPVr3pwtpB2uFcY6mjl63c5CkKEdrWhxWUKqDigTLr0-gATbBItroqhGbA8SWRkBULcLb5HrErF0YY1e6o1f5ko9f74TfpdxNlBp-j_E4-34BA9Nm3Kx13xQ8d9C8Mqq13Ofw-v7eldB1prfeQLBx8
Total Views: 250 ,