Przegląd Teatrów „W świecie niepełności”

W dniach 26 – 27 kwietnia w sali Centrum Kultury w Kodniu odbył się Przegląd Teatrów „W świecie niepełności”. W ciągu dwóch dni na scenie wystąpiło kilkunastu uczestników warsztatów i domów środowiskowych. To wydarzenie kulturalne skierowane było do uczestników zajęć teatralnych w szkołach, domach kultury, WTZ i ŚDS. Był to przegląd różnorodnych środowisk na scenie, ale przede wszystkim możliwość integracji i uczestnictwa w sztuce z udziałem niepełnosprawnych oraz miał na celu obudzić w odbiorcach wrażliwość na ludzką niedoskonałość fizyczną i psychiczną. Teatr jest złożoną sztuką, do której należy słowo, dźwięk, taniec, światło ruch sceniczny i mimika. Te wszystkie elementy można było zobaczyć podczas Przeglądu. Środowiskowy Dom Samopomocy z Międzylesia wystawił przedstawienie oparte o baśń H.Ch. Andersena pt.: „Słowik” – opowieść o cesarzu Chin pragnącym posiadać słowika o pięknym głosie. Grupa wykonawców w składzie: Kazimierz Szochin, Bogdan Osowski, Stanisława Kukawska, Anna Lembowicz, Irena Juchimiuk, Aneta Juchimiuk, Łukasz Denisiuk, Jan Lewkowicz, Antoni Piotrowski, Krzysztof Rudzki oraz Piotr Osypowicz pod kierunkiem terapeutki Agnieszki Waszczuk stworzyła etiudę „perełkę”, brawo dla naszych aktorów!

Total Views: 21927 ,