Wyjazd integracyjny na kręgle do Zalesia

9 listopada uczestnicy wraz z opiekunami udali się na wyjazd integracyjny na kręgle do Zalesia. Trening spędzania czasu wolnego jest jednym z ważnych elementów w pracy terapeutycznej z uczestnikami. Uczą się oni odpowiednich zachowań w miejscach publicznych, miejscach rozrywki oraz ma ogromny wpływ na ich wszechstronny rozwój.

Total Views: 516 ,